Kuran, tüm Kuran, Kuran dışında hiçbir şey

Tanrı tarafından onaylı tek din "Teslimiyet"tir.

[Kuran 3:19]

Ek 04 - ​​​​​​​Kuran Neden Arapça Vahyolundu?

Kuran Neden Arapça Vahyolundu?
     41:44’ten öğreniyoruz ki Kuran’a anadilleri ne olursa olsun samimi imanlılar erişirler. Öte yandan, Arapça dil profesörü olsalar bile inkârcıların Kuran’a erişimlerine izin verilmemektedir (17:45, 18:57, 41:44 & 56:79).
 
     Arapça, özellikle de yasaların hassas ifadeleri söz konusu olduğunda dünyadaki en etkili dildir. Kuran bir Yasa Kitabı olduğundan, bu tür yasaların açıkça belirtilmesi çok önemliydi. Bu amaç için en uygun dilin Arapça olması, Tanrı’nın, Son Ahit’i için Arapçayı seçmesinin bariz nedenidir. Arapça, verimlilik ve kesinlik bakımından benzersizdir. Örneğin İngilizcedeki “they (onlar)” kelimesi, size “onlar”ın erkek mi yoksa dişi mi olduğunu söylemez. Arapçada erkekler için bir tane “onlar” vardır; “HUM” ve bir tane “onlar” da dişiler için vardır; “HUNNA.” Hatta iki erkek için bile bir tane “onlar” vardır; “HUMA” ve iki dişi için de bir tane “onlar” vardır; “HATAN” Bu özellik dünyadaki başka hiçbir dilde mevcut değildir. Örneğin ben, Arapça dilinin bu verimliliğini 2:228’i tercüme ederken takdir ettim. Bu ayet, boşanan kadın hamile olduğunu fark ederse ve kocası da uzlaşmak isterse, kadının kocasından boşanmak için kendi arzularından vazgeçmesini tembih eder—çocuğun refahı önceliklidir. Arap dilinin verimliliği, bu yasanın belirtilmesinde son derece yardımcı oldu.  Başka herhangi bir dil, kimin arzularının yerine getirilmesi gerektiğini ifade etmeyi neredeyse imkânsız hale getirirdi, en azından 2: 228’de gördüğümüz gibi birkaç kelimeyle değil.
 
     Örneğin 28:23’teki “Kaleta” kelimesi İngilizceye dört kelime olarak çevrilir: “the two women said (iki kadın dedi ki).” İşte Arap dilinin verimliliği böyledir.
 
     
     Arapçanın seçilmesindeki bir diğer muhtemel sebep ise “He (erkekler için O)” ve “She (dişiler için O)” kelimelerinin mutlaka doğal cinsiyet anlamına gelmemesi gerçeğidir. Nitekim Tanrı’ya “He” olarak atıfta bulunulduğunda, bu hiçbir şekilde cinsiyet anlamına gelmez. Tanrı yüceltilsin; O ne erkektir ne de dişidir. İngilizcede “He”nin Tanrı için kullanımının, örneğin yanlış bir Tanrı imajının oluşmasında payı vardır. Bu duruma, Tanrı’ya atıfta bulunurken “Baba” gibi böylesi tahrif edilmiş ifadeler de çare olmadı. Kuran’da hiçbir zaman Tanrı’ya böyle bir referans bulamazsınız.
Eklere Geri Dön

Site Haritası


Copyright © 2019 - Teslimolanlar.org Unknown