Kuran, tüm Kuran, Kuran dışında hiçbir şey

Tanrı tarafından onaylı tek din "Teslimiyet"tir.

[Kuran 3:19]

Ek 26 - İslam’ın Üç Elçisi

İslam’ın Üç Elçisi
     Bu Ek şunlara yönelik Kuranî matematiksel delil sunar: [1] İbrahim, İslam’ın yani Teslimiyet’in ilk elçisiydi (22:78), [2] Muhammed kutsal yazıyı ileten elçiydi (47:2) ve [3] Reşad, dinin doğrulayıcı kanıtını ileten arındırıcı ve sağlamlaştırıcı elçidir (3:81 & Ek 2).
 
Daimî ve Teyit Edilebilir Delil
      [1] Ek 2’de belirtildiği gibi, “İbrahim”in sayısal değeri 258, “Muhammed”in sayısal değeri 92, “Reşad”ın sayısal değeri 505 ve 258 + 92 + 505 = 855 = 19x45.
 
     [2] Eğer sayısal değeri 211 olan “İsmail”i ve sayısal değeri 169 olan “İshak”ı da dâhil edersek, hala şöyle bir toplam sayısal değere ulaşırız; 855 + 211 + 169 = 1235 = 19x65. Üç elçinin veya beş elçinin toplam sayısal değeri eğer İbrahim, Muhammed veya Reşad dâhil edilmezse, Kuran’ın 19-temelli matematiksel koduna uymaz.
 
     [3] “İbrahim”in ilk ve son geçişleri 2:124 ve 87:19’dadır. Sure numaralarını, artı ayet sayılarını, artı ilk geçişten son geçişe kadar olan ayet numaralarını birbirine eklediğimiz zaman, genel toplam 333260, 19x17540 olur (Tablo 1).
    
   [4] Ek 2’de belirtildiği gibi, Tanrı’nın Antlaşma Elçisi’nin ismi bilgisayar çağına matematiksel kodlama yoluyla tanıtılmaktadır. Eğer geçmiş elçilerde olduğu gibi Kuran’da isim belirtilmiş olsaydı, milyonlarca insan çocuklarına “Reşad Halife” ismini verirdi. Nitekim “Reşede” kelimesi Kuran’da 19 defa geçmektedir (Ek 2).
           
     [5] “İbrahim” 25 surede geçmektedir, “Muhammed” 4 surede geçmektedir ve “Reşede” 9 surede geçmektedir. Bu surelerin toplamı 25 + 4 + 9 = 38 = 19x2 (INDEX TO THE WORDS OF QURAN [KURAN KELİMELERİ İNDEKSİ], Abdul Baki).
 
      [6] Eğer İbrahim, Muhammed ve Reşede’nin geçtiği surelerin numaralarını artı her suredeki geçiş sayılarını birbirine eklersek, toplam 1083, 19x19x3 olur (Tablo 2).
 
 
Tablo 1: İbrahim’in İlk Geçişinden Son
Geçişine Kadar olan Sure & Ayetler
Sure
No.
Ayet
No.
Ayetlerin
Sayısı
 
Toplam
2
163
33415
33580
3
200
20100
20303
4
176
15576
15756
5
120
7260
7385
-
-
-
-
9
127
8128
8264
-
-
-
-
84
25
325
434
85
22
253
360
86
17
153
256
87
19
190
296
3827
5835
323598
333260
(19x17540)
 
        [7] Eğer İbrahim, Muhammed ve “Reşede” kök kelimesinin geçtiği tüm sureleri alırsak ve sure numaralarını, artı her üç kelimenin geçtiği her bir surenin ilk ayet numarasını birbirine eklersek, toplam 2793, 19x147 eder (Tablo 3).
 
Tablo 2: Sureler ile İbrahim, Muhammed
ve Reşede’nin Geçişleri
 
Sure No.
Geçiş Sayısı
İbrahim
Muhammed
Reşede
2
15
-
2
3
7
1
-
4
4
-
1
6
4
-
-
7
-
-
1
9
3
-
-
11
4
-
3
12
2
-
-
14
1
-
-
15
1
-
-
16
2
-
-
18
-
-
4
19
3
-
-
21
4
-
1
22
3
-
-
26
1
-
-
29
2
-
-
33
1
1
-
37
3
-
-
38
1
-
-
40
-
-
2
42
1
-
-
43
1
-
-
47
-
1
-
48
-
1
-
49
-
-
1
51
1
-
-
53
1
-
-
57
1
-
-
60
2
-
-
72
-
-
4
87
1
-
-
……
…..
….
…..
991
69
4
19
991 + 69 + 4 + 19 = 1083 = 19x19x3
* “Reşede” 19 defa geçer
* Toplam 19x19x3’tür, 3 elçi
 
Tablo 3: İbrahim, Muhammed & Reşede
Geçen Sureler & İlk Ayet
 
Sure No.
Geçiş Sayısı
İbrahim
Muhammed
Reşede
2
124
-
186
3
33
144
-
4
54
-
6
6
74
-
-
7
-
-
146
9
70
-
-
11
69
-
78
12
6
-
-
14
35
-
-
15
51
-
-
16
120
-
-
18
-
-
10
19
41
-
-
21
(51)
-
(51)
22
26
-
-
26
69
-
-
29
16
-
-
33
7
40
-
37
83
-
-
38
45
-
-
40
-
-
29
42
13
-
-
43
26
-
-
47
-
2
-
48
-
29
-
49
-
-
7
51
24
-
-
53
37
-
-
57
26
-
-
60
4
-
-
72
-
-
2
87
19
-
-
……
…….
…….
……
991
1123
215
464
991 + 1123 + 215 + 464 = 2793 = 19x147
*21:51 Ayeti iki defa eklenemez.
    
    [8] Üç kelimenin geçtiği tüm surelerin numaralarının tekrarsız toplamı, artı tüm ayet numaralarının tekrarsız toplamı toplandığında 6479, 19x341 eder. Bu sureler, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 26, 29, 33, 37, 38, 40, 42, 43, 47, 48, 49, 51, 53, 57, 60, 72 ve 87’dir. Bu sayıların toplamı 991’dir (Tablo 3’e bakınız). Bu üç kelimenin tekrarsız geçtiği ayetler 2, 4, 6, 7, 10, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 24, 26, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 45, 46, 51, 54, 58, 60, 62, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 74, 75, 76, 78, 83, 84, 87, 95, 97, 104, 109, 114, 120, 123, 124, 125, 126, 127, 130, 132, 133, 135, 136, 140, 144, 146, 161, 163, 186, 256, 258 ve 260’dır. Bu sayıların toplamı 5488’dir ve 5488 + 991 = 6479 = 19x341’dir.
 
Tablo 4: Sureler, Ayetler ile ‘İbrahim,” “Muhammed” ve “Reşede” Geçişleri
 
 
Sure No.
3 Kelimenin Geçtiği Ayet
 
Ayet
Sayıları
İbrahim
Muhammed
Reşede
2
124, 125, 126, 127, 130, 132, 133, 135, 136, 140, 258, 260
-
186, 256
14
3
33, 65, 67, 68, 84, 95, 97
144
-
8
4
54, 125, 163
-
6
4
6
74, 75, 83, 161
-
-
4
7
-
-
146
1
9
70, 114
-
-
2
11
69, 74, 75, 76
-
78,87,97
7
12
6, 38
-
-
2
14
35
-
-
1
15
51
-
-
1
16
120, 123
-
-
2
18
-
-
10, 17, 24, 66
4
19
41, 46, 58
-
-
3
21
51, 60, 62, 69
-
51
5
22
26, 43, 78
-
-
3
26
69
-
-
1
29
16, 31
-
-
2
33
7
40
-
2
37
83, 104, 109
-
-
3
38
45
-
-
1
40
-
-
29, 38
2
42
13
-
-
1
43
26
-
-
1
47
-
2
-
1
48
-
29
-
1
49
-
-
7
1
51
24
-
-
1
53
37
-
-
1
57
26
-
-
1
60
4
-
-
1
72
-
-
2, 10, 14, 21
4
87
19
-
-
1
……
……
…...
…….
….
991
5068
215
1145
86
991 + 5068 + 215 + 1145 + 86 = 7505 = 19x395
 
 
    
      [9] Eğer İbrahim, Muhammed ve Reşede’nin geçtiği sure numarasını, artı ayet numarasını, artı ayet sayısını toplarsak 7505, 19x395 eden genel bir toplam elde ederiz (Tablo 4).
 
     Dolayısıyla, İbrahim, Muhammed ve Reşad’ın İslam’ın (Teslimiyet’in) üç elçisi olduğu Kuran’a matematiksel olarak kodlanmıştır.
 
     [10] Tablo 4’te görüldüğü gibi, “Reşede” kök kelimesinin 19 geçişi, 186, 256, 6, 146, 78, 87, 97, 10, 17, 24, 66, 51, 29, 38, 7, 2, 10, 14 ve 21 numaralı ayetlerdedir. Bunlar 38 rakamdır,19x2.
 
     [11] Tablo 4, “Reşede” kök kelimesinin 19 geçişini gördüğümüz ayet numaralarının toplamının 1145 olduğunu göstermektedir. Ayet numaralarının bu toplamını (1145) “Reşad” isminin sayısal değeri (505) ile “Halife” isminin sayısal değerine (725) eklediğimize 1145 + 505 + 725 = 2375, 19x125 elde ederiz.
 
     [12] Eğer bu sayıları yan yana yazarsak, yani, ayet numaralarının toplamı (1145), ardından “Reşad” isminin sayısal değeri (505), ardından “Halife” isminin sayısal değeri (725), yine 19’un katı olan bir sayı elde ederiz: 1145505725 = 19x60289775.
 
 
19 “Reşede” Geçen Ayet Numaraları Toplamı………………………………………. = 1145
“Reşad” İsminin Sayısal Değeri………………………………………………………= 505
“Halife” İsminin Sayısal Değeri………………………………………………………= 725
 
1145 + 505 + 725 = 2375 = 19x125
 
1145 505 725 = 1145505725 = 19x60289775

 

Eklere Geri Dön

Site Haritası


Copyright © 2019 - Teslimolanlar.org Unknown