Kuran, tüm Kuran, Kuran dışında hiçbir şey

Tanrı tarafından onaylı tek din "Teslimiyet"tir.

[Kuran 3:19]

Ek 22 - İsa

İsa

     Kuran bize, İsa’nın, tek görevi Tanrı’nın mesajını iletmek olan Tanrı’nın beşer bir elçisi olduğunu bildirir; o, hiçbir zaman bir güç sahibi olmamıştır ve şu anda ölüdür (4:171, 5:75, 117). İsa’yı Tanrı yahut Tanrı’nın Oğlu ya da üçlü birliğin bir parçası olarak kabul edenler “pagan”dırlar (5:17, 72, 73). Önde gelen Hristiyan âlimler, bunlara benzer sonuçlara ulaştılar (THE MYTH OF GOD INCARNATE, John Hick, ed., The Westminster Press, Philadelphia, 1977 & THE MYTH MAKER, Hyam Maccoby, Harper & Row 1986). Hristiyanlık İznik’in ürünüdür (MS 325).

 

Kitab-ı Mukaddes’in İsa’sı

İsa yüksek sesle ilan etti: “Kim bana iman ederse, benden ziyade beni gönderene iman etmiş olur; …. Çünkü ben kendiliğimden konuşmadım; hayır, beni gönderen Baba ne söylemem gerektiğini ve nasıl konuşmam gerektiğini bana emretti. O’nun buyruğunun sonsuz yaşam anlamına geldiğini bildiğimden, her ne söylersem O’nun bana emrettiği gibidir.”

                                                                                                          [ Yuhanna 12:44-50 ]

 

    

“Ben kendi başıma bir şey yapamam. İşittiğim gibi yargılarım ve benim yargılamam dürüsttür çünkü ben kendi irademi değil ancak beni gönderen onun iradesini arıyorum.”

                                                                                                          [ Yuhanna 5:30 ]

 

 

İsa dedi ki “Benim öğretim benim kendimin değil; o, beni gönderen ondan geliyor.”

                                                                                                          [ Yuhanna 7:16 ]

 

 

“İsrailoğulları, beni dinleyin! Nasıralı İsa Tanrı’nın size mucizelerle, harikalarla ve kendi kimliği olan belirtilerle gönderdiği bir adamdı. Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi, Tanrı bunları onun aracılığıyla içinizde yaptı.”

[ Elçilerin İşleri 2:22 ]


 

“… Sözümü duyan ve beni gönderene iman eden adam sonsuz yaşamın sahibidir.”

                                                                                                      [ Yuhanna 5:24 ]

 

“Her kim beni kabul ederse, beni değil beni gönderen onu kabul eder.”

                        [ Matta 10:40, Markos 9:37, Luka 9:48 & Yuhanna 13:20 ]

 

“… Ben kendiliğimden gelmedim. Gönderme hakkına sahip olan tarafından gönderildim ve siz onu tanımıyorsunuz. Ben onu tanıyorum çünkü ondan geliyorum; beni o gönderdi.”

                                                                                                          [ Yuhanna 7:28-29 ]

 

İsa göğe baktı ve dedi ki “… Sonsuz yaşam budur: tek gerçek Tanrı olan seni ve senin gönderdiğin İsa Mesih’i tanımaları.”

                                                                                                          [ Yuhanna 17:1-3 ]

 

Tanrı’nın ruhu tarafından sevk edilen herkes Tanrı’nın oğullarıdır.  [ Romalılar 8:14 ]

 

İsa yukarıya baktı ve dedi ki “Baba! Beni işittiğin için sana şükrediyorum. Beni daima işittiğini biliyorum fakat bunu kalabalık için söyledim ki beni senin gönderdiğine iman etsinler.”

                                                                                                          [ Yuhanna 11:41-42 ]

 

Yola çıkmak üzereyken bir adam koşarak yanına geldi, önünde diz çöküp ona şöyle sordu: “İyi Öğretmen, sonsuz yaşamdan pay almak için ne yapmalıyım?” İsa cevap verdi, “Neden beni iyi diye çağırıyorsun? Yalnızca Tanrı dışında kimse iyi değildir.”

                                                                                                          [ Markos 10:17-18 ]

 

“Bana ‘Rab’ diye seslenenlerden hiçbiri Tanrı’nın krallığına giremeyecektir, sadece gökteki Babamın isteğini yapanlar hariç.”   [ Matta 7:21 ]

 

“… Kardeşlerime git ve onlara de ki, Ben Babama ve sizin Babanıza, benim Tanrıma ve sizin Tanrınıza yükseliyorum.’ "       [ Yuhanna 20:17 ]

 

“Tanrı benim de Rabbimdir sizin de Rabbinizdir; yalnızca O’na tapın. Doğru yol budur.”

                                                                                              [ Kuran 3:51, 19:36 & 43:64 ]

 

Hristiyanların öğrettiği Tanrı doktrini olan üçlü birlik, Tanrı’nın esas itibarıyla tek fakat “kişi” olarak Baba, Oğul ve Kutsal Ruh olmak üzere üç olduğunu ileri sürer. Yeni Ahit’te ne Üçlü Birlik kelimesi ne de bunun gibi belirgin bir doktrin bulunur, ne de İsa ve onun takipçileri Eski Ahit’teki Temel İtikatla çelişmek isterler: “Dinle ey İsrail: Tarımız Rab tektir”

                                                                                              (Yasa’nın Tekrarı 6:4).

                                                                                              [ Ansiklopedi Britannica, 1975 ]

 

İsa’nın Ölümü

     Bu, dünyadaki en tartışmalı tek konu olmuştur. Kuran’ın mucizevi matematiksel kodu, artık bu konu için kesin yanıtı sunmuştur:

 
İsa’nın ruhu yükseldi, diğer bir deyişle, bedeninin tutuklanmasından ve çarmıha gerilmesinden önce vefat ettirilmişti. Böylelikle, ona zulmedenler boş bir bedeni tutuklamış, işkence etmiş ve çarmıha germiş oldular—İsa çoktan ruhlar dünyasına gitmişti (3:55, 4:157).
 

“Onlar komplo kurup plan yaptılar,

     fakat Tanrı da öyle yaptı

     ve Tanrı en iyi plan yapandır.

     Nitekim Tanrı şöyle dedi, “Ey İsa!

     Senin hayatını Ben sonlandırıyorum

     ve seni Kendime yükseltiyorum;

     seni inkârcılardan kurtaracağım.”

                                               [ Kuran 3:54-55 ]

 

     Tanrı’nın elçisi Meryemoğlu İsa Mesih’i

     öldürdüklerini iddia ettiler!

     Doğrusu, onu asla öldürmediler;

     onu asla çarmıha germediler;

     yaptıklarına inandırıldılar.

                                               [ Kuran 4:157 ]

 

     Tanrı merhamet ederek, neslimize, ruhu bu dünyadan ayrılmış fakat bedeni 19 ay daha yaşamış bir kişinin canlı örneğini verdi. 25 Kasım 1984’te, Humana Louisville Hastanesi’ndeki doktorlar Bay William Schroeder’in hasta kalbini aldılar, yerine plastik ve metal bir pompa yerleştirdiler (THE NEW YORK TIMES, Pazartesi, 26 Kasım 1984).

 

     Bu tarihi operasyondan sonraki 19. günde—13 Aralık 1984, Perşembe—Bay Schroeder, ruh olan, gerçek kişi, bu dünyadan göçtü. Bay Schroeder öldü. Fakat bedeni, bedenine eklenmiş yapay kalp ile fonksiyonlarını sürdürmeye devam etti. Dünyaya “muhtemelen bir felç geçirdi” şeklinde duyuruldu (THE NEW YORK TIMES, 14 Aralık 1984). Anlamlı bir biçimde, Bay Schroeder, vefatından sadece bir gün önce Başkan Ronald Reagan ile ulusal kanalda konuşmuş ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nun vadesi geçmiş çekini göndermesini talep etmişti. Tamamen uyanıktı. O andan itibaren “bir felç geçirdi”; günü veya zamanı yahut aile fertlerini tanımıyordu. İşin aslı, Bay Schroeder artık bu dünyada değildi.

 

     İnciller açıkça, İsa’nın, tutuklanmış bedeni etrafında gerçekleşen olaylardan habersiz olduğunu belirtir:

 

     “Bu arada başrahipler,

     İsa’ya karşı birçok suçlamada bulundular.

     Pilatus onu tekrar sorguya çekti:

     “Elbette birkaç yanıtın vardır?

     Sana karşı kaç suçlama yapıldığını gör.”

     Fakat Pilatus’a büyük ölçüde sürpriz oldu;

     İsa başka yanıt vermedi.

                                               [ Markos 15:3-5 ]

 

Herodes İsa’yı gördüğüne fazlasıyla sevindi. Onun hakkındaki haberlerden dolayı uzun süredir onu görmek istiyordu ve bazı mucizeler sergilemesini umuyordu. İsa’ya oldukça uzun süre sorular sordu fakat İsa hiç yanıt vermedi. Başrahipler ve yazıcılar onu şiddetle suçlamak için hazırlardı. Herodes ve muhafızları ona aşağılayıcı ve suçlayıcı şekilde davrandılar.

                                                                                  [ Luka 23:8-11 ]

 

Kurtarıcı bana dedi ki “Ağaçta gördüğün, sevinen ve gülen, işte bu yaşayan İsa’dır. Fakat beriki, ellerini ve ayaklarını çiviledikleri et parçasıdır. [Apocalypse of Peter, VII, 3, 81] THE NAG HAMMADI KÜTÜPHANESİ’nden (Harper & Row, 1977, James M. Robinson, ed, Sayfa 339).

 

     Gerçek şu ki, (1) Bay Schroeder’in ruhunun operasyondan sonraki 19. günde bu dünyayı terk etmesi ve (2) bedeninin 19 ay daha yaşaması esrarengiz birer hatırlatıcıdır ki, Tanrı, dünyanın Schroeder’in durumu ile İsa’nın ispatlanmış olgusu olan ruhsuz bedeninin tutuklanması, işkence edilmesi ve çarmıha gerilmesinden önceki ayrılığı arasındaki benzerliği bilmesini istemiştir.

Eklere Geri Dön

Site Haritası


Copyright © 2019 - Teslimolanlar.org Unknown