Kuran, tüm Kuran, Kuran dışında hiçbir şey

Tanrı tarafından onaylı tek din "Teslimiyet"tir.

[Kuran 3:19]

Ek 19 - Hadis & Sünnet: Şeytani Bidatler

Hadis & Sünnet: Şeytani Bidatler

 
Tanrı’dan ve O’nun vahiylerinden başka hangi Hadise sarılırlar?
    [45:6]
 
Kuran, uydurulmuş bir Hadis değildir; …her şeyi detaylandırır.
   [12:111]
 
Bazı insanlar başkalarını Tanrı’nın yolundan saptırmak için boş Hadislere sarılırlar.
   [31:6]
 
Takip edilecek tek Sünnet Tanrı’nın Sünneti olmalıdır.
   [17:77, 33:62, 48:23, 6:114]
 
 
     Kuran bize, Peygamberin “insan ve cin şeytanlar” diye tanımlanan bazı düşmanlarının, yalanlar uydurup onları Peygambere atfedeceklerini bildirir (6:112, 25:31). Muhammed peygamberin vefatından sonra tam olarak gerçekleşen buydu; Hadis (sözel) ve Sünnet (eylemler) uyduruldu ve Peygambere atfedildi. Hadis ve Sünnet şeytani bidatlerdir çünkü onlar: [1] Kuran’ın eksiksiz, mükemmel, tamamen detaylı ve dini rehberliğin tek kaynağı olması gerektiği gibi ilahi ifadelere meydan okurlar (6:19, 38, 114 & 45:6-7), [2] Peygambere karşı küfürdürler ve onu Kuran’a uymayan şedit bir zalim olarak tasvir etmektedirler ve [3] batıl inanç, cehalet ve savunulamaz saçma geleneklere dayanan sahte doktrinler yaratmaktadırlar. Muhammed peygamber, çok güçlü sözlerle Kuran’ın yanında başka bir dini öğreti göstermekten menedilmiştir (69:38-48).
 
     Bazı Müslümanlar orta yolu bulurlar: “Eğer bir Hadis Kuran’a uyarsa onu kabul edeceğiz ve eğer Kuran’la çelişirse onu reddedeceğiz!” Böyle bir ön kabul, bu kişilerin Tanrı’nın şu ifadelerine iman etmediklerini ispatlar: Kuran “eksiksiz, mükemmel ve tamamen detaylıdır.” Kuran’ın yanında başka bir şeyden rehberlik aradıkları an, ne kadar “doğru” görünürse görünsün Şeytan’ın tuzağına düşerler (bkz. 63:1). Çünkü Tanrı’nın sözünü reddetmiş olurlar ve Tanrı’nın yanına başka bir tanrı yerleştirmiş olurlar (18:57). Ek 33’e bakınız.
 
     Kuran’ın matematiksel mucizesi, Kuran’ın dini öğretiler için tek kaynağımız olması gerektiğine dair matematiksel delil sunmaktadır. İşte sadece 2 örnek:
 
     1. “   = Biz bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık,” 38. (19 × 2) Ayettedir ve 19 Arap harfinden oluşmaktadır (6:38).
 
     2. “   = O, bu kitabı tamamen detaylı olarak indirdi,” 114. (19 × 6) Ayettedir ve 19 Arap harfinden oluşmaktadır (6:114).
Eklere Geri Dön

Site Haritası


Copyright © 2019 - Teslimolanlar.org Unknown