Kuran, tüm Kuran, Kuran dışında hiçbir şey

Tanrı tarafından onaylı tek din "Teslimiyet"tir.

[Kuran 3:19]

Ek 18 - Kuran: Kurtuluş için İhtiyacınız Olan Her Şey

Kuran: Kurtuluş İçin İhtiyacınız Olan Her Şey
     Kuran’ın sözleri 19:64’te konuşur ve derler ki “Biz Rabbinin buyruklarına uygun olarak indik. Geçmiş, şimdi ve gelecek O’na aittir. Senin Rabbin asla unutmaz.” Örneğin Tanrı bize nasıl uyunacağını söylemeyi unutmadı (18:109, 31:27). Buna rağmen, Hadis & Sünnet gibi böylesi sahte doktrinleri uyduranlar, takipçilerine nasıl uyuyacaklarını ve hatta tırnaklarınızı nasıl keseceğinizi dikte eden dini öğretiler ortaya attılar. Mekke’deki Kutsal Mescitte ve Medine’deki illegal “Kutsal Mescitte,” yorgun ziyaretçileri arayıp bulmak ve eğer onlar yanlış taraflarına yatıp uyuyorlarsa onları sopayla dövmek için ücret verilerek bazı kişiler tutuluyor!
 
     Kuran, Kuran’ın eksiksiz, mükemmel ve tamamen detaylı olduğunu (6:19, 38, 114, 115; 50:45) ve Kuran’da özellikle bulunmayan dini düzenlemelerin İslam’dan yani Teslimiyet’ten başka bir dini teşkil ettiğini (42:21, 17:46) ilan eder. Gerçek imanlılar Kuran’a sarılırlar, tüm Kuran’a ve Kuran dışında hiçbir şeye. Bu ilke, Kuran’ın matematiksel kodu tarafından da doğrulanmaktadır. Sure 17’nin 46. Ayeti YALNIZCA Kuran’a sarılmamız gerektiğini ilan eder. “YALNIZCA” kelimesi Kuran’da 6 defa geçmektedir: 7:70, 17:46, 39:45, 40: 12 & 84 ve 60:4. Tüm bu geçişler, 17:46 dışında Tanrı’ya atıfta bulunur. “YALNIZCA TANRI” ile ilgili olan sure ve ayetlerin numaralarını topladığımızda 361, 19x19 elde ederiz. Bu, 17:46’nın “YALNIZCA Kuran”a atıfta bulunduğunu ispat eder.
Eklere Geri Dön

Site Haritası


Copyright © 2019 - Teslimolanlar.org Unknown