Kuran, tüm Kuran, Kuran dışında hiçbir şey

Tanrı tarafından onaylı tek din "Teslimiyet"tir.

[Kuran 3:19]

Ek 16 - Beslenme Yasakları

Beslenme Yasakları
     Kuran, Kuran’da özellikle haram kılınmayan herhangi bir şeyi haram kılanlardan Tanrı’nın son derece hoşnutsuz olduğunu öğretir (16:112-116). Kuran’da özellikle belirtilmeyen herhangi bir haramı onaylamak putperestlikle eşdeğerdir (6:142-152). Bu gibi haramlar, Tanrı’nın yanında bazı başka tanrı(ları) temsil etmektedir. Eğer YALNIZCA Tanrı’ya tapıyorsanız, YALNIZCA O’nun öğretilerine sarılacak ve sadece O’nun tarafından tayin edilen buyruklara ve haramlara hürmet edeceksiniz.
 
     Kuran’daki beslenme yasaklarının mutlak belirginliği en iyi şekilde 6:145-146’da resmedilmektedir. Bu iki ayetten öğreniyoruz ki Tanrı, “eti” haram kıldığı zaman “eti” haram kılmıştır, başka bir şeyi değil ve Tanrı, “yağı” haram kıldığı zaman O’nun özellikle haram kıldığı şey budur. Bu iki ayet bize domuzun “eti”nin haram olduğunu bildirir, “yağı”nın değil. Belli ki Tanrı birçok ülkede domuz yağının unlu mamullerde ve diğer gıda ürünlerinde kullanılacağını biliyordu ve bu tür bir kullanım yiyecekleri Haram (yasaklı) kılmaz. Kuran özellikle dört eti haram kılar (2:173, 5:3, 6:142-145 ve 16:112):
 
     De ki, “Bana vahyedilende, yiyen bir kimse için
     şunun dışında haram kılınmış yiyecek bulamıyorum:
     (1) leş, (2) akan kan, (3) domuzun eti çünkü o pistir ve
     (4) Tanrı’dan başkasına küfürle adanmış hayvanların eti.”
     Eğer birisi kasıtlı veya kötü niyetli olmaksızın
     bunları yemeye mecbur kalırsa,
     o zaman Rabbin Bağışlayıcıdır, En Merhametli Olandır.                      [6:145]
Eklere Geri Dön

Site Haritası


Copyright © 2019 - Teslimolanlar.org Unknown