Kuran, tüm Kuran, Kuran dışında hiçbir şey

Tanrı tarafından onaylı tek din "Teslimiyet"tir.

[Kuran 3:19]

Ek 15 - Dini Görevler: Tanrı’dan Bir Armağan

Dini Görevler: Tanrı’dan Bir Armağan
     İbrahim 14:40 ayetinde Tanrı’ya yalvardığında, zenginlik veya sağlık istemedi; uğruna yalvardığı armağan şuydu: “Lütfen Tanrım, beni iletişim dualarını (Namazı) yerine getirenlerden biri yap.” Tanrı’nın tayin ettiği dini görevler, aslında O’ndan gelen büyük bir armağandır. Onlar ruhlarımızın büyümesi ve gelişmesi için gerekli beslenmeyi oluştururlar. Böyle bir beslenme olmadan, Tanrı’nın Yargı Günü’ndeki fiziksel varlığı ile bağlantılı olan muazzam enerjiye dayanamayız. Tanrı’ya olan iman tek başına kurtuluşumuzu garantilemez; ruhlarımızı da beslemeliyiz (6:158, 10:90-92). Buna ek olarak, 15:99 ayeti, Tanrı’nın tayin ettiği dini görevleri gözetmenin kesinliğe ulaşma vesilelerimiz olduğunu belirtir: “Kesinliğe ulaşmak için Rabbinize ibadet edin.”
 
İletişim Duaları (Namaz)
     Günlük beş vakit iletişim duası, ruh için ana gıdalardır. Bir ruh doğru bir hayat sürerek biraz büyüme ve gelişme elde edebilse de iletişim dualarını yerine getirmeden bu, düzenli yemekler olmaksızın atıştırmalarla hayatta kalmaya benzer.
 
     2:37 ayetinden öğreniyoruz ki Tanrı tarafından bizlere verilen belirli Arapça kelimeleri söyleyerek Tanrı ile iletişim kurabiliriz.  Sure 1, Anahtar, Tanrı ile bizim aramızdaki kapıyı açan seslerin matematiksel olarak oluşturulmuş bir kombinasyonudur.
 
1. Şafak Namazı, Güneş doğmadan önceki iki saat boyunca yerine getirilmelidir (11:114, 24:58).
 
2. Öğle Namazı, öğle vakti Güneş’in en yüksek noktasından düştüğü vakittir (17:78).
 
3. İkindi Namazı, Güneş’in batışından önceki 3-4 saat boyunca yerine getirilebilir (2:238).
 
4. Akşam Namazı, Güneş’in batışından hemen sonra olur (11:114).
 
5. Yatsı Namazı, gökyüzünden alacakaranlık kaybolduktan sonra yerine getirilebilir (24:58).
 
* Cuma öğlen cemaatle namaz, Teslim Olan her erkek ve kadın üzerine zorunlu bir görevdir (62:9). Cuma Namazını yerine getirmeyi ihmal etmek büyük bir suçtur.
 
     Her bir iletişim duası, bir sonraki namazın vakti girinceye kadar olan süre boyunca herhangi bir zamanda yerine getirilirse geçerlidir. Bir kez kaçırıldı mı, belirli bir iletişim duası telafi edilemeyecek olan kaçırılmış bir şanstır; kişi sadece tövbe edip bağışlanma dileyebilir. Beş vakit namaz sırasıyla 2, 4, 4, 3 ve 4 üniteden (Rekâttan) oluşmaktadır.
 
     Namazın İbrahim aracılığıyla önceden tesis edilmiş olduğunun kanıtı 8:35, 9:54, 16:123 & 21:73 ayetlerinde bulunmaktadır. İslam’daki (Teslimiyet’teki) bu en önemli görev öylesine ciddi bir şekilde tahrif edildi ki, iletişim duaları (Namaz) Müslümanların büyük çoğunluğu için putperest bir pratiğe dönüştü. Kuran, iletişim dualarımızın yalnızca Tanrı’ya adanmasını emretmesine rağmen (20:14, 39:3, 45), bugünkü Müslümanlar namazları sırasında “Muhammed ve ailesi” ile “İbrahim ve ailesi”ni anmayı ısrarla sürdürüyorlar. Bu, namazları boş ve geçersiz kılar (39:65).
 
     İletişim dualarını doğrulayan mucizelerle ilgili aşağıdaki metin, Dr. Reşad Halife’nin yazdığı şekliyle Submitter’s Perspective (Teslim Olanın Perspektifi) Ocak 1990 sayılarından (düzenli ve özel bonus sayılarından) alınmıştır.
 
MÜTHİŞ MATEMATİKSEL MUCİZE 5 VAKİT İLETİŞİM DUASININ TÜMÜNÜ DOĞRULUYOR
     [1] Sure 1, Kendisi ile iletişim kurmamız (Salat) için Tanrı’nın bize armağanıdır. Sure numarası ve ayet sayısını yan yana yazıp 17 elde edersiniz, bu da günlük beş vakit namazın ünite sayılarının toplamıdır.
 
     [2] Sure numarasını, ardından suredeki her ayetin numarasını yazalım. Şunu elde ederiz: 1 1 2 3 4 5 6 7. Bu sayı 19’un katıdır.
 
 
Sure 1’in, Anahtar’ın Özellikleri
Ayet No
Harf Sayısı
Sayısal Değer
1
19
786
2
17
581
3
12
618
4
11
241
5
19
836
6
18
1072
7
43
6009
 
 
     [3] Şimdi de her ayetin numarasını, o ayet içindeki harf sayısı ile değiştirelim. Şunu elde ederiz: 1 19 17 12 11 19 18 43 sayısı da 19’un katıdır. Teorik olarak, bir kişi Sure 1’in harflerini değiştirebilir ve yine aynı sayıda harfi sağlayabilir. Ancak, aşağıdaki matematiksel olgu bu olasılığa imkân vermez. Çünkü her bir harfin sayısal değeri dikkate alınır. İşte burada:
 
 
     [4] Her ayetin sayısal değerini dâhil edelim ve her bir ayetteki harf sayısını takiben yazalım:
1 19 786 17 581 12 618 11 241 19 836 18 1072 43 6009 sayısı da 19’un katıdır.
 
     [5] Şimdi her bir ayetin numarasını, ardından bu ayetteki harf sayısını, daha sonra bu ayetin sayısal değerini ekleyelim. Şunu elde ederiz:
     1 1 19 786 2 17 581 3 12 618 4 11 241 5 19 836 6 18 1072 7 43 6009 sayısı 19’un katıdır.
 
    [6] Her ayetin sayısal değeri yerine, Sure 1’deki her bir harfin sayısal değerini yazalım. Bu tam anlamıyla müthiş mucize, elde edilen 274 basamaklı uzun sayının da 19’un tam katı olduğunu gösterir.  ALLAHU EKBER. 
     1 7 1 19 2 60 40 1 30 30 5 1 30 200 8 40 50 1 30 200 8 10 40 2 17...50
 
     Bu sayı sure numarasıyla başlar, ardından suredeki ayet sayısı, ardından ayet numarası, ardından bu ayetteki harf sayısı, ardından bu ayetteki her bir harfin sayısal değeri, ardından bir sonraki ayetin numarası, ardından bu ayetteki harf sayısı, ardından bu ayetteki her bir harfin sayısal değeri gelir ve surenin sonuna kadar böyle devam eder. Böylelikle, en son bileşen 50 olur, “N”nin (son harf) değeridir.
 
     [7] Buraya çok uzun sayıları yazamadığımdan dolayı, her ayetin numarası, ardından ayetteki harf sayısı, ardından ayetteki her bir harfin sayısal değerinden oluşan uzun sayının yerine [*] yazalım. Eğer sure numarasının ardından o surenin ayet sayısını yazarsak 17 elde ederiz, günlük beş vakit namazın ünite (Rekât) sayısı. 17’nin yanına ilk namazın numarasını (1), ardından 2 olan Rekât sayısını yazın, sonra iki tane [*]; ardından ikinci namazın numarasını (2), ardından ikinci namazın Rekât sayısını (4), ardından dört tane [*] yazın ve bu şekilde devam edin. Sadece elde edilen uzun sayı 19’un katı değil, aynı zamanda onu oluşturan basamak sayısı da 4636’dır (19x244)… Lütfen şuna dikkat edin, Sure 1’in herhangi bir temsili, sonucu etkilemeden [*]’ın yerini alabilir; hepsi de 19’un katlarını verir. Örneğin “Anahtar”ın kısa bir sunumu, Sure numarası (1), onu takiben ayet sayısı (7), ardından Sure 1’deki harflerin toplam sayısı (139), ardından tüm surenin toplam sayısal değerinden (10143) oluşur. Ortaya çıkan sayı (1713910143) da [*] işaretini temsil edebilir.
     1712[*][*]24[*][*][*][*]34[*][*][*][*]43[*][*][*]54[*][*][*][*]
 
CUMA NAMAZININ DOĞRULANMASI
     [8] Cuma namazı iki hutbe ve iki Rekâttan oluştuğu için (toplamı hala 4 ünite), diğer günlerdeki 17 tane ile karşılaştırıldığında, Cuma günü sadece 15 tane “Anahtar” okuruz. Abdullah Arık şunu keşfetti: [7]’deki uzun sayıda yer alan 17’yi 15 ile değiştirirsek ve öğle namazından iki “Anahtar”ı çıkarırsak hâlâ 19’un katını elde ederiz.  Bu, öğle vaktindeki 2 “Anahtar”lı Cuma Namazını doğrular. Aşağıda gösterilen uzun sayı, Cuma gününün 5 namazını temsil eder; bu, 19’un katıdır.
     1512[*][*]24[*][*]34[*][*][*][*]43[*][*][*][*]54[*][*][*][*]
 
“ANAHTAR” (El-Fatiha) ARAPÇA OKUNMALIDIR
     [9] Kurandaki ilk sure, yeryüzündeki en büyük matematikçilere meydan okuyup onları şaşkına çevirecek şekilde matematiksel olarak oluşturulmuştur. Şimdi şu gerçeği takdir ediyoruz ki İletişim Dualarımız esnasında Sure 1 olan “Anahtar”ı okuduğumuzda kâinatta bir şeyler olur ve biz Yaratıcımızla iletişim kurarız. Sonuç, şimdi ve sonsuza dek mükemmel bir mutluluktur.  Yüce Yaratıcımızla günde 5 defa iletişim kurarak Tanrı ile buluşacağımız Büyük Güne hazırlık için ruhlarımızı besler ve geliştiririz. Sadece ruhlarını besleyen kişiler Yüce Tanrı’nın fiziksel varlığına dayanabilecek ve bunun keyfini süreceklerdir.
 
    Bütün milletlerden tüm teslim olanlar, Tanrı’nın Kendisi tarafından yazılan ve bize Kendisi ile iletişim kurmamız için verilen (2:37) “Anahtar”ın kelimelerini okurlar.
 
     Edip Yüksel’in keşfi, “Anahtar”ın ihtişamını pekiştirir ve açıkça ilan eder ki o, Arapça okunmalıdır.
           
     “Anahtar”ı Arapça okuduğunuz zaman dudaklarınız tam 19 kez birbirlerine dokunur.
            
     Dudaklarınız “B” ve “M” harflerinin geçtiği yerlerde birbirine dokunur. 4 tane “B” ve 15 tane “M” bulunur ve bunların toplamı 19 eder. 4 “B”nin sayısal değeri 4x2=8’dir ve 15 “M”nin sayısal değeri 15x40=600’dür. 4 “B” ve 15 “M”nin toplam sayısal değeri 608’dir, bu da 19x32’dir.
 
 
 
Kelime
Harf
Değer
1.
Bism
B
2
2.
Bism
M
40
3.
Rahman
M
40
4.
Rahim
M
40
5.
El-Hamdu
M
40
6.
Rab
B
2
7.
‘Alemin
M
40
8.
Rahman
M
40
9.
Rahim
M
40
10.
Malik
M
40
11.
Yevm
M
40
12.
Na’budu
B
2
13.
Mustakim
M
40
14.
Mustakim
M
40
15.
En’amte
M
40
16.
‘Aleyhim
M
40
17.
Mağdub
M
40
18.
Mağdub
B
2
19.
‘Aleyhim
M
40
 
 
 
608 (19x32)
 
 
GÜNLÜK BEŞ VAKİT NAMAZIN DOĞRULANMASI, EĞİLME (Rükû), SECDE (Sücûd) ve TEŞEHHÜT SAYISI
     [10] Sıkça rastlanan meydan okumalardan biri de şudur: “Eğer Kuran, (6:19, 38 & 114’te ileri sürüldüğü gibi) tam ve detaylı ise İletişim Dualarının (Namazın) detayları nerede?” Bu insanlar bu soruyu sorarlar çünkü Kuran’ın bize İletişim Dualarının İbrahim’den geldiğini bildirdiğinin (21:73 & 22:78) farkında değildirler. Eğer eğilmeleri, secdeleri ve Teşehhütleri ile birlikte namazların numaralarını yazarsak şunu elde ederiz:
 
1 1 2 2 4 1 2 4 4 8 2 3 4 4 8 2 4 3 3 6 2 5 4 4 8 2
 
     Bu uzun sayı şunları içerir, 5 vakit namazda okuduğumuz sure (1), onu takiben birinci namazın numarasını (1), sonra bu namazda okuduğumuz “Anahtar”ların sayısını (2), sonra eğilmelerin (Rükû) sayısını (2), sonra secdelerin sayısını (4), sonra Teşehhütlerin (oturma pozisyonunda) sayısını (1), sonra ikinci namazın numarasını (2), sonra ikinci namazda okuduğumuz “Anahtar”ların sayısını (4), sonra bu namazdaki eğilmelerin (Rükû) sayısını (4), sonra secdelerin sayısını (8), sonra Teşehhütlerin sayısını (2), sonra üçüncü namazın numarasını (3) ve böylelikle son namaza kadar böyle devam eder. Bu uzun sayı 19’un katıdır ve bu, Rükû, Sücûd ve Teşehhüdün sayısına varıncaya kadar namazların en ufak ayrıntılarını doğrular.
 
Zorunlu Bağış (Zekât)
     Zekât “hasat gününde” verilmelidir (6:141). Ne zaman “net gelir” elde etsek, %2,5’unu bir kenara ayırmalı ve belirlenen alıcılara şu sıra ile vermeliyiz—ana-baba, akrabalar, yetimler, yoksullar ve seyahat eden yabancılar (2:215). Zekâtın hayati önemi Tanrı’nın yasasında ifadesini bulur: “Rahmetim her şeyi kuşatır fakat Ben onu Zekât veren doğrulara has kılacağım” (7:156).
 
     Herhangi bir gelir elde ettiğimizde Zekât dikkatlice hesaplanmalı ve düzenli olarak verilmelidir.  Hükümet vergileri düşülmelidir fakat borçlar, ipotekler ve yaşam masrafları gibi giderler düşülmemelidir. Eğer birisi ihtiyaç sahibi kişileri bilmiyorsa, Zekâtı, fakir insanlara yardım etme gibi belirgin bir amaçla bir camiye veya bağış organizasyonuna verebilir. Camilere veya hastanelere yahut organizasyonlara yapılan bağışlar Zekât sayılamaz.
 
Oruç
     Oruç ile ilgili tüm detaylar 2:183-187’de verilmektedir.
 
Kutsal Yolculuk: Hac & ‘Umre
     Hayatta bir kere Hac ve ‘Umre, gücü yetebilen kimseler için hükme bağlanmıştır. Kutsal yolculuk, İbrahim’in Tanrı’ya teslimiyetinin örnekliğini hatırlatır (Ek 9) ve dört Kutsal Ay boyunca yerine getirilmelidir—Zilhicce, Muharrem, Safer & Rebiülevvel (12., 1., 2., 3. aylar) (2:197; 9:2, 36). ‘Umre her zaman yerine getirilebilir. İslam’daki diğer tüm görevler gibi Hac da tahrif edildi. Çoğu Müslüman, Haccı sadece Zilhicce’deki birkaç gün boyunca yapmaktadır ve Recep, Zilkade, Zilhicce ve Muharrem’i (7., 11., 12., 1. aylar) Kutsal Aylar olarak kabul etmektedirler. Bu, şiddetle kınanmış bir tahrifattır (9:37).
 
     Kutsal yolculuk, bir banyo veya duş ile başlar, ardından “İhram” denilen kutsallık hali ile devam eder; burada erkek hacılar dikişsiz kumaşlardan oluşan malzemeden giyer ve kadın da mütevazi bir elbise giyer (2:196). Hacı, Hac boyunca cinsel birleşmeden, tıraş olmak ve saçları kesmek gibi gösterişlerden, tartışmalardan, kötü davranış ve kötü dilden kaçınır (2:197). Temizlik, banyo ve düzenli hijyen uygulamaları teşvik edilir. Mekke’deki Kutsal Mescide varıldığında, hacı, Tanrı’yı yüceltip O’na övgüler sunrak Kâbe etrafında yedi defa yürür (2:125, 22:26-29). Ortak formül: “Lebbeyke Allahümme Lebbeyk”tir (Tanrım! Sana yanıt verdim). “Lebbeyke La Şerike Leke Lebbeyk” (Sana yanıt verdim ve Senin yanında başka bir tanrı olmadığını ilan ediyorum; Sana yanıt verdim).  Bir sonraki adım, Safa ve Merve tepeleri arasında aralıklarla hızlanarak yedi kez yarım mil yürümektir (2:158).  Bu, kutsal ziyaretin ‘Umre bölümünü tamamlar.
 
     Hacı daha sonra şafak vaktinden Güneş batıncaya dek bir gün boyunca ibadet/tapınma, meditasyon ve Tanrı’yı yüceltmek için Arafat’a gider (2:198). Güneş battıktan sonra, Yatsı Namazını yerine getireceği Müzdelife’ye gider ve Mina’da Şeytan’ın sembolik taşlanması için 21 adet taş toplanır. Hacı, Müzdelife’den Mina’ya iki veya üç gün geçirmek için gider (2:203). Mina’daki ilk sabahta, hacı, fakirleri beslemek ve Tanrı’nın İsmail ve İbrahim’i Şeytan’ın hilesinden kurtarmak amaçlı müdahalesini (37:107, Ek 9) anmak için bir hayvan kurbanı sunar. Taşlama merasimleri Şeytan’ın çok tanrıcılığını reddetmeyi sembolize eder ve üç merkezin her birinde Tanrı’yı yücelterek yedi taş atılmasıyla yapılır (15:34).  Hacı daha sonra Mekke’ye döner ve son defa Kâbe’nin yedi kez tavafını yerine getirir.
 
           
     Maalesef, bugünkü Müslüman hacıların çoğu, Muhammed peygamberin mezarını ziyaret etmeyi gelenek haline getirmişlerdir, ki orada en küstah putperestlik eylemlerini işlerler ve böylece haclarını geçersiz hale getirirler. Kuran, sürekli olarak “Kutsal Mescit”ten bahseder, oysa günümüz Müslümanları “İki Kutsal Mescit”ten bahseder. Bariz bir putperest eylemi olarak, Müslümanlar Muhammed’in mezarını başka bir “Kutsal Mescit” olarak kurdular. Bu, Kuran’ın bir küfürle ihlal edilmesidir ve hatta ironik bir şekilde Hadisi de ihlal eder. Aşağıda gösterilen Hadis bu garip ironiyi resmetmektedir.
 
 
Bu sahte ifadenin tercümesi: “Tanrı Yahudileri ve Hristiyanları peygamberlerinin mezarlarını camilere dönüştürdükleri için lanetledi.”
[Buhari, Nevevî Nüshası, Cilt. 6, Sayfa 14]
 
 
Fiziksel Faydalar
     Paha biçilemez ruhsal faydalarına ek olarak, iletişim dualarını (Namazı), zorunlu bağışı (Zekâtı), Ramazan ayı boyunca orucu ve Haccı yerine getirmenin bol miktarda fiziksel, ekonomik ve sağlıkla alakalı faydaları vardır.
 
     Şafak namazını yerine getirmek uyku boyunca uzun süreli hareketsizliği kesintiye uğratır; bunun eklem iltihabını önlemeye yardımcı olduğu kanıtlanmıştır. Aynı zamanda, sabah erkenden kalkmak depresyonla ve diğer psikolojik problemlerle mücadeleye yardımcı olur. İletişim duaları sırasında tekrarlanan secde pozisyonu, daha fazla kan alması için beynimizdeki kan damarlarını genişletir ve bu da baş ağrılarını engeller. Bel ve eklemlerin tekrar tekrar bükülmesi sağlıklı bir egzersizdir. Bunların hepsi bilimsel olarak saptanmış gerçeklerdir.
 
     İletişim dualarından önce gerekli olan abdestler bizi tuvaleti daha sık kullanmaya teşvik eder. Bu alışkanlık bizi yaygın ve yıkıcı bir kanser olan kolon kanserinden korur. Zararlı kimyasallar idrar ve dışkılarla dışarı atılır. Eğer bu dışkılar uzun süre kolonda tutulursa, zararlı maddeler vücuda tekrar geri emilir ve kansere yol açar.
 
     Ramazan ayı boyunca oruç tutmak, genişlemiş midelerimizi normal boyutlarına geri getirir, geçici sıvı kaybı yolu ile kan basıncımızı düşürür, zararlı toksik maddeleri vücuttan atar, böbreklerimize çokça gerekli olan bir dinlenme sağlar, aşırı ve zararlı yağları eriterek kilomuzu azaltır.
 
     
       Zekât bağışı ve kutsal Hac yolculuğu çok geniş ekonomik ve sosyal faydalara sahiptir.
Eklere Geri Dön

Site Haritası


Copyright © 2019 - Teslimolanlar.org Unknown