Kuran, tüm Kuran, Kuran dışında hiçbir şey

Tanrı tarafından onaylı tek din "Teslimiyet"tir.

[Kuran 3:19]

Ek 13 - İslam’ın (Teslimiyet’in) İlk Direği: "La İlahe İlla Allah" (Tanrı’dan başka tanrı yok)

   İslam’ın (Teslimiyet’in) İlk Direği:
“La İlahe İlla Allah” (Tanrı’dan başka tanrı yok)
     3:18 Ayeti İslam’ın (Teslimiyet’in) İlk Direğini belirtmektedir: “Tanrı, Kendisinin yanında başka bir tanrı olmadığına tanıklık eder ve melekler ve ilim sahipleri de öyle tanıklık ederler.”
 
     Bu en kritik direk tahrif edildi. Milyonlarca Müslüman, Şeytan’ın çok tanrılı versiyonunu benimsedi ve Tanrı’nın adının yanında Muhammed’in adını zikretmekte ısrar ediyorlar. Bununla birlikte, Kuran’ın 39:45’teki büyük kriteri, bu gibi Müslümanları inkârcı olarak damgalamaktadır: “Tanrı TEK BAŞINA anıldığı zaman Ahirete iman etmeyenlerin kalpleri nefretle daralır. Onlar ancak O’nun yanında başkaları da anıldığında tatmin olurlar.”
 
     Bu kriter hakkında geniş kapsamlı araştırmalar yaptım ve şaşırtıcı bir sonuca vardım: 3:18’de dikte edilen İslam’ın İlk Direğini onaylamayan puta tapanlar, doğru Şehadeti söylemekten Tanrı tarafından menedilmişlerdir. Onlar Muhammed’in adını zikretmeden, kendi başına şunu yalın bir biçimde söyleyemezler: “Eş-hedu Ella İlahe İlla Allah.” Bunu, Müslüman olduğunu iddia eden herhangi bir puta tapanla deneyin. Onlara şunu söylemeleri için meydan okuyun: “Eş-hedu Ella İlahe İlla Allah.” Bunu asla söyleyemezler. Bu, İbrahim’in dini olduğundan (2:130, 135; 3:95; 4:125; 6:161; 12:37-38; 16:123; 22:78; Ek 9), TEK amentü “LA İLAHE İLLA ALLAH (O tek Tanrı’dan başka tanrı yoktur)” olmalıdır. Muhammed, İbrahim’den önce yeryüzünde var olmadı.
 
Büyük Bir Küfür
     Muhammed peygamberi, iradesine aykırı bir şekilde putlaştırmak için Kuran’ı tahrif etmekten daha büyük bir küfür yoktur. Muhammed Suresi’nin 19. Ayeti (47:19) şöyle belirtir: “Şunu bil ki o tek Tanrı’dan başka tanrı yoktur.” Aşağıda, THE REVIEW OF RELIGIONS (DİNLERİN İNCELENMESİ) isimli Müslüman bir yayının düzenli logosunun bir fotokopisi yer almaktadır (The London Mosque, 16 Gressenhall Road, London SW18 5QL, England). THE REVIEW OF RELIGIONS’ın (DİNLERİN İNCELENMESİ) yayıncıları, Kuran’ın kaligrafi tarzını kullanarak, “Muhammed Resul Allah” ifadesini, 47:19’un Kuranî ifadesiymiş gibi yanlış bir izlenim bırakacak şekilde eklediler. Ne küfür ama!
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Şunu bil ki o Tek Tanrı’nın, Allah’ın dışında başka tanrı yoktur. Muhammed Tanrı’nın bir elçisidir.
                       [Küfür]
 
Tahrif Edilmiş İslam’ın Tipik Örneği
Eklere Geri Dön

Site Haritası


Copyright © 2019 - Teslimolanlar.org Unknown