Kuran, tüm Kuran, Kuran dışında hiçbir şey

Tanrı tarafından onaylı tek din "Teslimiyet"tir.

[Kuran 3:19]

Ek 12 - Muhammed Peygamberin Rolü

      Muhammed Peygamberin Rolü

     Peygamberin yegâne vazifesi Kuran’ı iletmekti, tüm Kuran’ı, Kuran dışında hiçbir şeyi (3:20; 5:48-50, 92, 99; 6:19; 13:40; 16:35, 82; 24:54; 29:18; 42:48; 64:12).
 
     Kuran’ı iletmek öylesine mühim ve asil bir görevdi ki, Peygamber’in başka herhangi bir şey yapacak zamanı yoktu. Dahası, Peygamber Kuran’ın yanında herhangi bir dini öğreti tebliğ etmekten en güçlü sözlerle menedilmişti (69:38-47). Hatta O, Kuran’ı açıklamaktan da menedilmişti (75:15-19)—Kuran’ın tek öğretmeni Tanrı’dır (55:1-2) ve Kuran en güzel Hadistir (39:23 & 45:6).
 
     Bu Kuranî gerçekler, Peygamber’e atfedilen söz ve eylemlerin (Hadis & Sünnetin), ölümünden sonraki ikinci yüzyıla kadar ortaya çıkmamasının tarihi gerçekliğinde tecelli eder. Kuran, Peygamber düşmanları tarafından yapılan Hadis ve Sünnet uydurmasyonunu önceden bildirmiştir (6:112-115). Kuran bize şunu öğretir ki sadece dudaklarıyla iman edenleri, kalplerinde değil, ifşa etme kriteri olarak işlev görsün diye Hadis ve Sünnetin icat edilmesine müsaade etmek Tanrı’nın iradesiydi. Hadis ve Sünnetin cezbettiği kimselerin sahte imanlılar olduğu kanıtlanmıştır (6:113). İronik bir şekilde, Hadis kitapları Peygamber’in kendisinden Kuran dışında hiçbir şey yazılmamasını emrettiğini söyler! Aşağıda, Hadisçilerin en güvenilir kaynaklarından olan Sahih-i Müslim ve Ahmed İbn-i Hanbel’den alınan böyle iki Hadis gösterilmektedir:
 
Peygamber dedi ki “Benden Kuran dışında hiçbir şeyi kâğıda dökmeyin.”
[Ahmed, Vol. 1, Sayfa 171 ve Sahih-i Müslim]

 

Bu Hadis, Peygamber’in Hadis karşıtı tavrını ölümüne kadar sürdürdüğünü belirtir.
[Ahmed, Vol. 1, Sayfa 192]

 

Eklere Geri Dön

Site Haritası


Copyright © 2019 - Teslimolanlar.org Unknown